AOW

Voor iedereen die later dan zijn vijftiende verjaardag in Nederland is komen wonen. 

Heel belangrijk voor mensen die later dan hun 15de verjaardag in Nederland zijn komen wonen is dat je AOW opbouw niet compleet is. Je krijgt dan na je 65ste minder dan 100% AOW.
Volgens de wet bouw je AOW op met 2% per jaar dat je na je vijftiende verjaardag in Nederland woont of werkt. Op je 65ste verjaardag heb je dan 100% opgebouwd (65 - 15 = 50 x 2% = 100% AOW).
Een voorbeeld. Iemand komt op zijn of haar 45ste verjaardag in Nederland wonen. Zijn of haar tekort aan AOW opbouw is dan 45 - 15 = 30 x 2% = 60% hij of zij krijgt dan na zijn of haar 65ste 40% AOW uitkering en geen 100% een tekort van 60%.
In plaats van ongeveer €1000,00 per maand maar €400,00 per maand bruto voor een alleenstaande.

Er bestaat een mogelijkheid om dit tekort aan AOW opbouw aan te vullen door een vrijwillige inkoopregeling. Je moet echter van deze regeling gebruikmaken binnen 10 jaar nadat je aanspraak op AOW is begonnen.
Pas op!! Je aanspraak op AOW begint op het moment van de aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland of op de dag dat je voor het eerst in Nederland hebt gewerkt. Mensen die vanuit het buitenland hier een au pair zijn geweest hebben vanaf het begin van hun au pair periode aanspraak op AOW gekregen. Ze zijn tenslotte legaal in dienst geweest van een gezin en zijn ook betaald geweest. Er is toen AOW premie afgedragen! Ook andere vormen van werken in Nederland spelen hier een rol.

.
De inkoopregeling van de AOW is aan te vragen bij: www.svb.nl/aowinkoop
Hier kun je zien wat het je ongeveer (vrij precies) gaat kosten. Dit kan een vrij groot bedrag zijn om ineens te betalen maar er worden ook mogelijkheden geboden om een betalingsregeling te krijgen.
Ik heb dit voor een paar mensen aangevraagd en de terugverdientijd ligt rond de een ŗ twee jaar. Dat wil zeggen dat de kosten van de inkoop in ongeveer een tot twee jaar dat je AOW krijgt terugverdient is. De aanvulling van de AOW naar 100% is echter levenslang.
.
Slecht bij deze regeling is dat eigenlijk geen enkele officiŽle instantie deze regeling kent of verteld dat hij er is. Tien jaar is snel voorbij als je niet weet dat dit kan worden aangevraagd.
Als voorbeeld, bij maatschappelijke oriŽntatie, een verplicht vak bij de inburgering zou deze regeling toch moeten worden uitgelegd. Of op het stadhuis als iemand de aanvraag voor een verblijfsvergunning begint. Er valt nog wel iets te verbeteren in onze informatievoorziening naar nieuwe Nederlanders.
 
 
 
 
 
Aanvullen van je AOW naar 100% voor mensen die niet hun hele leven in Nederland gewoond hebben. AOW Inkoop. AOW tekort.